Vanuit ‘het bedrijfsleven’ hopen we mee te kunnen denken over het nieuw toekomstbestendig en praktijkgericht mbo-onderwijs.

Henry Volkerink - Manager Verkoopkantoor Groningen en Cluster coördinator

Mijn naam is Henry Volkerink. Ik ben manager Verkoopkantoor Groningen en Cluster coördinator Technische Unie Leeuwarden, Groningen, Emmen en Assen.

Waarom heb je besloten je aan te sluiten bij Energiehub050?

We hebben besloten ons aan te sluiten naar aanleiding van de netwerkbijeenkomsten. Als groothandel staan wij midden in de markt en hebben we gezamenlijke belangen bij de nieuwe aanwas installatie monteurs.

Wat denk/hoop je dat Energiehub050 jou gaat brengen?

Ik hoop dat de EnergieHUB050 zal fungeren als een platform van informatieoverdracht en dat TU zichzelf profileert als spil in de markt. Daarnaast denk ik dat we nuttige informatie over probleemstellingen in de markt gaan vergaren, en wellicht mee kunnen denken over oplossingen.

Wat spreekt jou aan?

De thema’s circulariteit en de energietransitie spreken mij aan. De trends en ontwikkelingen die binnen deze thema’s spelen, maar ook het sparren over hoe we techniek aantrekkelijker kunnen maken voor de jongere generatie.

Wat kom jij brengen bij Energiehub050?

Technische Unie produceert en installeert zelf niks. Van oudsher zijn we ‘dozenschuivers’, maar tegenwoordig bieden we oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld duurzame en efficiënte logistiek. Daarnaast hebben we ook (commercieel) specialisten in zowel de E als de W installaties. Vanuit ‘het bedrijfsleven’ hopen we mee te kunnen denken over het nieuw toekomstbestendig en praktijkgericht mbo-onderwijs.

Anders, iets wat je zelf graag kwijt wilt?

Ik vind de EnergieHUB050 een fantastisch initiatief en hoop dat we in de samenwerking kunnen bijdragen aan de vooruitgang van de energietransitie.

  • Bedrijfsnaam Technische Unie
  • Medewerkers 2300+
  • Product of dienst Technische groothandel
  • Locatie Nederland