Marinus Tabak

Door samen te werken, partijen bij elkaar te brengen en kennis te delen vormen we met elkaar een drijvende kracht die de energietransitie verder brengt.

Marinus Tabak

RWE leidt de weg naar een wereld van groene energie. Met zijn investerings- en groeistrategie ‘Growing Green’ levert RWE een belangrijke bijdrage aan het succes van de energietransitie en het CO₂ -vrij maken van het energiesysteem. Tussen 2024 en 2030 zal RWE wereldwijd 55 miljard euro investeren in windenergie op zee en op land, zonne-energie, energieopslagsystemen, flexibele productie en waterstofprojecten. Tegen het einde van het decennium zal het groene portfolio van het bedrijf zijn gegroeid tot meer dan 65 gigawatt productiecapaciteit. RWE decarboniseert zijn activiteiten in lijn met het 1,5-graden reductiepad en faseert kolen uit in 2030. RWE zal in 2040 klimaatneutraal zijn.  

Klaar voor de toekomst in Eemshaven
Behalve de Eemshavencentrale en de Magnumcentrale heeft RWE ook duurzame energiebronnen in de Eemshaven: windmolens, op termijn een zonnepark, batterijopslag en electrolyser.  

Door samen te werken, partijen bij elkaar te brengen en kennis te delen vormen we met elkaar een drijvende kracht die de energietransitie verder brengt. Door steeds weer te onderzoeken en te innoveren, blijven we vernieuwen en kunnen we efficiënt, slim en klimaatvriendelijk werken. Want alleen zo kunnen we ons doel bereiken: klimaatneutraal in 2040.

Waarom heb je besloten je aan te sluiten bij Energiehub050?

I.h.k.v. het OranjeWind project zullen er veel nieuwe technologieën geïmplementeerd worden in de regio Groningen. Denk hierbij aan elektrolysers, batterijen, E-boilers etc. We hebben het commitment afgegeven dat we als RWE actief de kennis en ervaring die we hierbij opdoen gaan delen. Energiehub050 sluit naadloos aan op deze doelstelling.

Wat denk/hoop je dat Energiehub050 jou gaat brengen?

Een actief netwerk en het vergroten van onze zichtbaarheid in de regio.

Wat spreekt jou aan in Energiehub050?

De open manier van samenwerken. Echt een co-creatie! 

Wat kom jij brengen bij Energiehub050?

Kennis en ervaring op het gebied van nieuwe duurzame technologieën.  

Logo RWE
  • Bedrijfsnaam RWE
  • Medewerkers ca. 20.000 in bijna 30 landen
  • Product of dienst Energieproducent
  • Locatie Wereldwijd