Wij geloven in de kracht van samenwerking, vooral wanneer het gaat om de energietransitie. Dat kun je niet alleen.

Eppie Silvius - Programmaleider Energie

De Gemeente Groningen loopt voorop in de maatschappelijke beweging naar een duurzamer leven voor iedereen. We willen daarbij zo snel mogelijk een gemeente zijn zonder energiearmoede, nemen zelf de touwtjes in handen en zetten, naast regie op de energietransitie, in op publieke realisatiekracht. Dit doen we o.a. met het publieke warmtebedrijf WarmteStad. Daarnaast werken we samen met maatschappelijke partners, de inwoners en bedrijven die zich veelal inzetten om de energietransitie vorm te geven.

Waarom heb je besloten je aan te sluiten bij Energiehub050?

Wij geloven in de kracht van samenwerking, vooral wanneer het gaat om de energietransitie. Dat kun je niet alleen. Een plek waar vakmensen worden opgeleid om de transitie vorm te geven, dat hebben we nodig hier in het Noorden en dat steunen wij volop.

Wat denk/hoop je dat Energiehub050 jou gaat brengen?

Een intensievere samenwerking tussen alle verschillende partijen.

Wat spreekt jou aan?

Dat er gezamenlijk nagedacht wordt over wat er nodig is op het gebied van vakmanschap. Dat we beleid en ambities binnen de Energiehub050 met elkaar kunnen bespreken en dat vervolgens kunnen vertalen naar de praktijk. We kunnen met elkaar nadenken over opleidingen, over de nieuwste technieken en over de opgaven waar wij als gemeente voor staan.

Wat kom jij brengen bij Energiehub050?

Kennis van en ervaring met de energietransitie. Zowel op het gebied van beleid, als op de inhoudelijke thema’s zoals netcongestie, verduurzaming van woningen, zon- en windenergie en energiearmoede kunnen wij onze kennis en ervaring delen. Daarnaast doet de gemeente veel aan bewonerscommunicatie en participatie; een essentieel onderdeel om de energietransitie te laten slagen.

  • Bedrijfsnaam Gemeente Groningen
  • Medewerkers 5000+
  • Product of dienst Gemeente
  • Locatie Groningen