Energiehub050 een voorbeeld van hoe we met samenwerking in verschillende disciplines versnelling kunnen aanbrengen in grote duurzaamheidsthema’s.

Jan Joost Flim - Directeur Draaijer

Draaijer is strategisch partner in slimme en gezonde omgevingen. Draaijer maakt de ambitie van opdrachtgevers werkelijkheid. Door samen op te trekken: van visieontwikkeling tot en met exploitatie.

Draaijer is vanaf het begin als partner betrokken om bij te dragen aan het gebouw en aandacht te vragen voor circulariteit, een thema dat in het verlengde ligt met de energietransitie.

Naast een prachtig biobased en demontabel gebouw dat de energietransitie gaat ondersteunen, gaat het verhaal van Energiehub050 over samenwerken, circulair inkopen en sturen op restwaarde en milieu-impact. Het is een voorbeeld van hoe we met samenwerking in verschillende disciplines versnelling kunnen aanbrengen in grote duurzaamheidsthema’s.

We zetten ons in om bij te dragen aan een optimale herbestemming voor het gebouw en kennis over data gedreven exploitatie. We hebben de kans gegrepen om de meest circulaire ambities te bepalen, te definiëren en meetbaar te maken. Met de circulaire projectaanpak van Draaijer zijn 6 concrete stappen doorlopen, die zich richten op de gehele levenscyclus van het gebouw.

Circulariteit is meer dan het toepassen van de juiste materialen en herbruikbaarheid ervan. Het gaat ook om een optimaal bedrijfsproces, gezonde medewerkers en een toekomstbestendig gebouw. Met onze circulaire projectaanpak is de integrale visie vertaald naar waarde voor de organisatie, de omgeving en de gebruikers. We hopen met dit project andere opdrachtgevers te inspireren en stimuleren om circulair bouwen al zo vroeg mogelijk in een project mee te nemen.

Als bedrijf van Groningse origine is Draaijer extra trots dat dit mooie project in Groningen is gerealiseerd.

  • Bedrijfsnaam Draaijer
  • Medewerkers 80
  • Product of dienst Strategie + Advies, Management + Realisatie, Exploitatie + Beheer, Data + Digital services
  • Locatie Groningen, Rotterdam en Utrecht
  • Visie Met de circulaire projectaanpak van Draaijer wordt bijgedragen aan circulaire, toekomstbestendige huisvesting die past bij de organisatie en de gebruikers.