Sander Kalsbeek

Energiehub050 is een unieke plek waar alle activiteiten optimaal afgestemd zijn op de praktijk.

Sander Kalsbeek - regiodirecteur Alfa-college Groningen

Het Alfa-college leidt jonge mensen en volwassenen op voor de samenleving van nu en straks. Dit doen wij niet alleen, maar in nauwe samenwerking met onze partners in de verschillende regio’s.

Wij zijn een christelijk regionaal opleidingencentrum (ROC) voor Noord- en Oost-Nederland waar je terechtkunt voor reguliere mbo-opleidingen, bij- en omscholing, educatieve trajecten of bedrijfsopleidingen (op maat). Drie kernwaarden staan bij ons centraal: verbinden, vertrouwen en ondernemen. Deze vormen de basis voor ons handelen. Zo werken wij samen in teams aan goed onderwijs in een inspirerende leeromgeving. Persoonlijke aandacht is voor ons belangrijk.

Wat heeft de student van Alfa-college aan de EnergieHub050?

Bij Energiehub050 draait alles om het ontwikkelen van de vaardigheden die je nodig hebt om een verschil te maken in de energietransitie. In de Energiehub050 werken studenten samen met docenten, ervaren vakmensen, bedrijven en overheid aan uitdagende projecten en ‘ontdekken’ zij de techniek en innovaties op het gebied van duurzame energie. Oftewel: de Energiehub050 is een unieke plek waar studenten praktische toepassingen van de energievoorzieningen kunnen zien en ervaren.

Maar: de Energiehub050 is niet bedoeld voor enkel en alleen studenten. Integendeel: de Eneriehub050 is voor iedereen die geïnteresseerd is in de energietransitie. Van basisschoolleerlingen tot doorgewinterde professionals en iedereen daartussenin. En dus niet alleen diegenen die al in de technische en/of energiesector werken, maar ook mensen uit totaal andere vakgebieden of mensen die op zoek zijn naar een baan en zich willen laten her, bij- of omscholen om in de energiesector te kunnen werken. Hier wordt het talent in de regio klaargestoomd voor werken en leren in de energietransitie.

Wat draagt Alfa-college/ wat dragen de studenten van Alfa-college bij aan de Energiehub050?

De Energiehub050 is een initiatief van drie noordelijke ROC’s gezamenlijk: Alfa-college, Noorderpoort en DCTerra. Samen met overheid en partners uit het werkveld hebben zij de realisatie van de Energiehub050 mogelijk gemaakt.

Wat denk/hoop je dat Energiehub050 de regio gaat brengen?

Noord-Nederland heeft de ambitie koploper te zijn in de energietransitie. Om die ambitie waar te maken en de energietransitie in de regio te laten slagen hebben we goed opgeleide vakmensen nodig. In de Energiehub050 wordt contextrijk, praktijkgericht en toekomstbestendig leren mogelijk gemaakt voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan de energietransitie. Hier worden op maat gemaakte trainingen en workshops ontwikkeld door onderwijs, bedrijven en overheid waarna deze worden aangeboden.

Waarom vind je het belangrijk dat onderwijs en bedrijfsleven op een plek als de Energiehub050 samenwerken? Waarom is hier een ‘hub’ voor nodig?

In de energietransitie is effectieve samenwerking en synergie tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid de sleutel tot succes. Kenmerkend voor de Energiehub050 is het ecosysteem: een netwerk of sterke gemeenschap waarin samenwerking voorop staat. We geloven dat nauwe samenwerking tussen bedrijven, overheid en onderwijsinstellingen noodzakelijk is voor de vooruitgang in de energietransitie. Bij Energiehub050 delen we de verantwoordelijkheid om de energietransitie te realiseren en werken we met de allernieuwste technieken aan toekomstgericht onderwijs. Immers: door krachten te bundelen, kennis te delen en samen de vakmensen van de toekomst op te leiden boeken we sneller vooruitgang naar een duurzame toekomst. Ook de komende jaren blijft de inzet erop gericht het netwerk van bedrijven verder uit te bouwen en actief te blijven betrekken bij de ontwikkeling van inhoudelijke programma’s gericht op de energietransitie.

Stel het is 2027, hoe ziet volgens jou de Energiehub050 er dan uit? Welke activiteiten vinden er plaats? Welke positie heeft het tegen die tijd in de regio?

Energiehub050 is een unieke plek waar alle activiteiten optimaal afgestemd zijn op de praktijk. We bieden een breed scala aan opleidingen, trainingen, cursussen, kennissessies en voorlichtingsevenementen om scholieren, studenten en vakmensen op te leiden om de verschuiving naar duurzame energie uit te voeren. Hier wordt het technisch vakmanschap het podium gegeven dat het verdient.

  • Bedrijfsnaam Alfa-college
  • Medewerkers 500+
  • Product of dienst MBO-opleidingen
  • Locatie Boumaboulevard 573 9723 ZS Groningen