Ageeth Nijboer

De dynamiek en creatieve sfeer van een hub heeft een positieve invloed op de productiviteit en inspiratie van studenten en andere deelnemers.

Ageeth Nijboer - Regiodirecteur DCTerra

Terra is een opleidingscentrum dat Praktijkonderwijs, vmbo-groen, het Groene Lyceum, mbo en (jong)volwassenenonderwijs (TerraNext en TerraStart) aanbiedt in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. Onze opleidingen hebben een ‘groen karakter’, wat inhoudt dat de opleidingen te maken hebben met groen, voeding, dier, natuur & milieu. 

Wat heeft de student van Terra aan de EnergieHub050?

Terra leidt jongeren en volwassenen op in de brede groene sector. Dit is een sector waarin veel maatschappelijke uitdagingen samenkomen. Denk aan uitdagingen op het gebied van klimaatveranderingen, duurzaamheid, onderwijs en arbeidsmarkt.

Het is belangrijk dat we jongeren van nu leren én inspireren om na te denken over oplossingen voor deze uitdagingen. De EnergieHub050 biedt hiertoe inspiratie.

Wat draagt Terra / wat dragen de studenten van Terra bij aan de EnergieHub050?

Terra studenten kunnen hun kennis op gebied van de brede groene sector inzetten binnen EnergieHub050, waardoor focus binnen de EnergieHub050 van ‘grijs’ onderwijs met ‘groen’ onderwijs uitgebreid wordt. Dat biedt studenten en deelnemers zicht op integrale oplossingsrichtingen.

Wat denk/hoop je dat EnergieHub050 de regio gaat brengen?

Ik hoop dat EnergieHub050 een kenniswerkplaats wordt waar bedrijfsleven, overheid, onderwijsinstellingen en de omgeving samenwerkt. Met als doel toekomstbestendig onderwijs aan te bieden, waardoor we voldoende vakkundige studenten ‘klaarstomen’ voor de bedrijven in onze regio.

Waarom vind je het belangrijk dat onderwijs en bedrijfsleven op een plek als de Energiehub050 samenwerken? Waarom is hier een ‘hub’ voor nodig?

In de eerste plaats dient een hub als kennisplaats waar kennis met elkaar gedeeld wordt. De EnergieHub050 brengt mensen in deze plek samen. Zo komt alle kennis op één plek bij elkaar en brengt professionals en studenten uit diverse sectoren en achtergronden samen. Dit kan resulteren in synergie, nieuwe inzichten, nieuwe kansen en nieuwe samenwerkingen tussen verschillende disciplines.

Door de samenwerking met het bedrijfsleven is de hub uitgerust met moderne faciliteiten en de allernieuwste technologieën, waar studenten mee kunnen kennismaken tijdens hun opleiding. Dit kunnen wij als onderwijsinstelling alleen niet realiseren. De studenten weten daardoor beter hoe en waarmee gewerkt wordt in het bedrijfsleven.

Tot slot is de hub een inspirerende werkomgeving. De dynamiek en creatieve sfeer van een hub heeft een positieve invloed op de productiviteit en inspiratie van studenten en andere deelnemers.

Stel het is 2027, hoe ziet volgens jou de Energiehub050 er dan uit? Welke activiteiten vinden er plaats? Welke positie heeft het tegen die tijd in de regio?

Ik verwacht dat de EnergieHub050 dan bekend staat in de regio Groningen én daarbuiten als een unieke plek waar studenten, bedrijfsleven, overheid en onderwijsinstellingen samenwerken. De eerste studenten zijn dan wellicht al afgestudeerd en het blijkt dat deze studenten een belangrijke bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt in de regio. De goede naam van de EnergieHub050 heeft er dan ook voor gezorgd dat meer jongeren kiezen voor een opleiding die bijdraagt aan het oplossen van de maatschappelijke vraagstukken en hierdoor kiezen ouderen er misschien voor om zich te laten omscholen.

Dit is mijn toekomstbeeld van de EnergieHub050 en ik hoop dat deze droom uitkomt.

Ageeth Nijboer,

Regiodirecteur DCTerra (Terra maakt sinds 1-1-2024 deel uit van DCTerra)

 

Terra MBO
De mbo-opleidingen van Terra organiseren we vanuit Emmen, Groningen en Meppel. De hippische opleidingen volg je voor een groot deel vanuit het hippisch centrum ‘Sunrise Stables’ in Assen. Daarnaast geven we veel les op praktijklocaties. Je bent dus ook veel buiten de school! 

Terra VO
Praktijkonderwijs volg je in Winsum, voor vmbo-groen kun je terecht in Assen, Eelde, Emmen, Meppel, Oldekerk, Winsum en Wolvega. Het Groene Lyceum bieden we aan in Assen, Eelde, Emmen, Meppel, Winsum en Wolvega.  

Cursus- en contractonderwijs
TerraNext biedt onderwijs voor (jong)volwassenen op één van onze locaties of bij een bedrijf of instelling ‘in company’. TerraStart biedt meer dan alleen onderwijs. Door een unieke mix van opleiding, begeleiding en bemiddeling, kwetsbare mensen een passende baan op de reguliere arbeidsmarkt. 

  • Bedrijfsnaam MBO Terra
  • Medewerkers 500+
  • Product of dienst MBO-opleidingen
  • Locatie Hereweg 99, 9721 AA Groningen